Czech Podiatry Association (CPA)

On May 5th, 2001, the Czech Podiatry Association was founded in the Pardubice House of Technique. It was established by transformation of the original organization - the Association of Chiropodists of the Czech Republic, which had been operating on our territory since 1998. Particularly chiropodists from the whole CR were associated in it. Although activities of the Association scored a significant success, it did not provide enough space for communication between branches. The content of the Czech Podiatry Association activity is to join the branches with the common aim - a complex foot-care. Professionals of the chiropodist practice, reflexology as well as medical branches - dermatology, orthopaedics, rehabilitation, diabetology and others are joined there. The activities in the area of massages, nail-art and footwear production form its integral part.

The aim of the association is, in particular, support and development of a complex foot-care, a professional advancement of its members, keeping them informed, their education and support upon protection of their interests.

Podiatry is a science engaged in a study of foot, its anatomy, physiology and pathophysiology as well as in the correct cure and treatment of healthy as well as ill feet. People are ever more aware of the importance of good and healthy functioning of the lower limbs. Upon the look at the lower limbs of our population so-called “under a magnifying glass”, we can state with astonishment and a sad expression in our eyes that their state is not too satisfying. It concerns arthritic, bone, skin problems or problems of blood circulation and accessory organs – nails.

Podiatry creates a type of bridge between the individual areas engaged in foot-care as well as a space for their mutual communication and a system education.

Our common aim is the promotion, the adult education regarding a quality foot-care, a good cooperation between areas and putting across a good reputation of the Czech podiatry in the Czech Republic as well as abroad. The annual fee (membership): CZK 550.

MUDr.Marie Souckova
CPA Prezident

Contact:
Ceska podiatricka spolecnost
U Vršovického nádraží 14
101 00 Praha 10
Czech republic

E-mail: podiatrie@seznam.cz

Poslední články

Edukační desatero pro diabetiky

Edukační desatero pro diabetiky Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia- betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech- ny klienty s diabetem edukuji.

Číslování obuvi

Obuvnické míry obsahují délku chodidla, obvod prstových kloubů, nártu, paty, kotníku, lýtka a podkolení. U normální zdravě vyvinuté nohy je závislost těchto veličin tak zákonitá, že velikostní sortiment průmyslově vyráběné obuvi je vyhovující pro většinu lidí, takže je postačující si obuv vybírat podle délky. U stejné délky chodidla ale může být úplně jiná šíře - chodidlo může být užší nebo širší a šíře obuvi je označována písmeny abecedy.