Představení České podiatrické společnosti

Dne 5. května 2001 byla v pardubickém Domě techniky založena Česká podiatrická společnost. Vznikla přetransformováním původní organizace Asociace pedikérů ČR, která působila na našem území od roku 1998. Sdružovala převážně pedikéry z celé České republiky.

Česká podiatrická společnost sdružuje odborníky z řad pedikérů, masérů, podologů, protetiků, fyzioterapeutů, lékařů. Členy společnosti jsou i zástupci firem, výrobci a prodejci obuvi. ČPS spolupracuje napříč spektrem se všemi odborníky, kteří pečují o nohu a celý pohybový aparát.

Cílem společnosti je podpora a rozvoj komplexní péče o nohu, odborný růst členů, jejich informování, vzdělávání a napomáhání při ochraně jejich zájmů. Hlavním společným cílem je propagace a osvěta kvalitní péče o nohu, poskytování dostatečných informací a kvalitních služeb právě prostřednictvím členů.

Podiatrie je lékařskou vědou zabývající se studiem nohy, její anatomií, fyziologií a patofyziologií, také správnou diagnostikou a léčbou včetně poradenství. Zavedením přístrojové pedikúry, ortonyxie a dalších metod se významně Česká podiatrická společnost podílí na správném ošetření nohou nejen diabetiků.  Naši profesionálové - zdravotní sesty, zdrav.asistenti  a pedikéři denně zvládají nároky na péči o nohy plně odpovídající potřebám 21.století.

Lidé si stále více uvědomují důležitost dobře a zdravě fungujících dolních končetin. Při pohledu, takříkajíc "pod lupou" na dolní končetiny naší populace, můžeme s údivem a smutným výrazem v očích konstatovat, že jejich stav není příliš uspokojivý. Jedná se o problémy kloubní, kostní, kožní, či problémy prokrvení a přídatných orgánů - nehtů.

Podiatrie vytváří jakési přemostění jednotlivých lékařských a nelékařských oborů zabývajících se péčí o nohu a také prostor pro jejich vzájemnou komunikaci a systémové vzdělávaní na všech stupních.

 
MUDr.Marie Součková
prezident ČPS


16 důvodů, proč se stát členem ČPS

Pokud pracuji v oboru, který se zabývá péčí o nohu, chci se dále vzdělávat, profesně zdokonalovat, rozšiřovat svoje dovednosti a pracovat jako profesionál.

Přeji si stát se profesionálem ve svém oboru. V systému podiatrického vzdělávání získávám body za jednotlivé odborné akce a využiji je při udělování jednotlivých stupňů celoživotního vzdělávání. Přeji si mít zvýhodnění u závěrečných zkoušek, jako bonus za aktivitu v ČPS.

Chci zdarma odebírat odborný časopis Podiatrické listy.

Chci se jako člen ČPS zdarma nebo za minimální poplatek účastnit pravidelných akcí jako je Sjezd ČPS a workshopy, podiatrické sympózium.

Jako člen ČPS se chci účastnit tomboly na závěr Sjezdu o hodnotné ceny, které využiji ve své praxi.

Prostřednictvím www.podiatrie.cz nebo e-pošty chci dostávat pravidelně informace o dění v mém oboru.

Přeji si být zdarma registrován na webových stránkách www.podiatrie.cz v rubrice „Poskytovatelé podiatrických služeb“ a využívat tak reklamy a propagace svého salónu a své osoby. Mám také možnost využívat bezplatné inzerce  na internetu.

Rád se zúčastním akce RELAX, kterou pořádá ČPS každý rok se vzdělávacím programem.

Chci využít slev, které nabízejí členům ČPS firmy zabývající se prodejem nástrojů, přístrojů a pomůcek k péči o nohu. Jedná se o firmy s ČPS spolupracují.

Potěší mne, když obdržím zdarma vstupenku na některý z kosmetických veletrhů konaných v ČR.

Jako člen ČPS mám jedinečnou možnost účastnit se na projektech podporovaných Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.

Chci mít na vzdělávacích a školících akcích ČPS výhodu v podobě 20% slevy z ceny pro ostatní odbornou veřejnost.

V případě, že budu potřebovat pomoc v některé z oblasti mého podnikání, odhalování nezodpovědných a neprofesionálních přístupů v oblasti výuky pedikúry, nebo samotného výkonu povolání, mohu se obrátit na ČPS.

Mohu se zúčastnit soutěží, které mi umožní zviditelnit se na prestižním kosmetickém veletrhu a získat hodnotné ceny.

Chci jako člen FIPu mít informace o dění v podiatrii v rámci celého světa. Jako člen mám možnost využít slevu na registrační poplatek konaných kongresů pod záštitou FIP.

Chci se e-learningově vzdělávat a mít informace o novinkách ve vzdělávání v rámci členských zemí FIPu.

MUDr.Marie Součková

prezidentka ČPS

Poslední články

Edukační desatero pro diabetiky

Edukační desatero pro diabetiky Ve své praxi se často setkávám s diabetiky, kteří byli v dia- betické poradně opakovaně edukováni, jak pečovat o nohy a vybírat si takovou obuv, aby nedocházelo k poraněním, která právě pro ně mohou končit fatálně. Sama také všech- ny klienty s diabetem edukuji.

Číslování obuvi

Obuvnické míry obsahují délku chodidla, obvod prstových kloubů, nártu, paty, kotníku, lýtka a podkolení. U normální zdravě vyvinuté nohy je závislost těchto veličin tak zákonitá, že velikostní sortiment průmyslově vyráběné obuvi je vyhovující pro většinu lidí, takže je postačující si obuv vybírat podle délky. U stejné délky chodidla ale může být úplně jiná šíře - chodidlo může být užší nebo širší a šíře obuvi je označována písmeny abecedy.